Αναθέσεις

Εργασίες ανά ομάδα


Κίτρινοι

Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ - κατασκευή
Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Επεξεργασία Ερωτηματολογίου
Προσθήκη εικόνων
Κατάρτιση Ερωτηματολογίου
Νέες μηχανές-Ρύπανση
Δομή ομάδων
Γνωριμία - Θέμα:1


Κόκκινοι

Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ - κατασκευή
Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Επεξεργασία Ερωτηματολογίου
Προσθήκη εικόνων
Βιομηχανική Επανάσταση-Εφευρέτες
Δομή ομάδων
Γνωριμία - Θέμα:1


Μπλε

Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ - κατασκευή
Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Προσθήκη εικόνων
Εφευρέσεις-εφευρέτες
Δομή ομάδων
Γνωριμία - Θέμα:1


Πράσινοι

Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ - κατασκευή
Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Προσθήκη εικόνων
Ιστορία-Πολιτισμός
Δομή ομάδων
Γνωριμία - Θέμα:1


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License