Θέματα εργασιών

Θέματα εργασιών

Θέμα εργασίας Ανάθεση Κατάσταση Προτεραιότητα Δημιουργία Ολοκλήρωση Υπεύθυνος
14 Βελτίωση ιστότοπου εθελοντές Open Κοινή 14 May 2012 12:21 2100-ΔΕΚ-31 billpitsbillpits
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License