Επεξεργασία Σελίδας

Εαν σας επιτραπεί να επεξεργαστείτε σελίδες σ' αυτόν τον Ιστότοπο, απλά πατείστε το κουμπί edit χαμηλά στη σελίδα. Έτσι θα ανοίξει ένας επεξεργαστής κειμένου.

Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε μια καινούργια σελίδα, χρησιμοποιήστε τη σύνταξη: [[[όνομα νέας σελίδας]]] ή [[[όνομα νέας σελίδας | κείμενο που θα φαίνεται]]]. Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα και άμεσα επεξεργαστείτε την!

Το να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε σελίδες είναι εύκολο και υπάρχουν πολλές επιλογές που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε πανίσχυρους διαδικτυακούς τόπους!

Παρακαλώ επισκεφτείτε τις σελίδες Τεκμηρίωσης για να μάθετε περισσότερα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License