Γνωριμία - Θέμα:1

billpitsbillpits raised this issue on 06 Feb 2012 23:00
Status: _κλειστό  | Assigned to: ανεκτά Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι  | Target completion date: 2012-ΦΕΒΡ-27 

rating: +1+x


Όποιος θέλει να εισάγει ένα καινούργιο θέμα για εργασία ή διερεύνηση, πατά μέσα στο κουτάκι δεξιά πάνω, γράφει στα Αγγλικά έναν τίτλο. Γράψτε εδώ μια περιγραφή για ένα θέμα - αφήστε τη γραμμή εντολών "Describe the issue:" στη θέση της. Πραγματοποιείτε προοδευτικά ενημερώσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα το "Add your comment" εν' όσω εργάζεστε στο θέμα. Διαφοροποιήστε την ετικέτα της κατάστασης κατάλληλα, ώστε να αντικατοπτρίζει το τρέχον επίπεδο που φτάσατε. Να ανατίθεται το θέμα σε ένα πρόσωπο για να το πραγματοποιήσει, κάνοντας ετικέτα το όνομα του προσώπου αυτού.

Αυτό το θέμα προσδιορίζεται σαν "χαρούμενος" και η κατάστασή του είναι από προεπιλογή "_ανοικτό". Θα πρέπει να το σβήσετε προτού προσθέσετε το πρώτο σας θέμα για ανίχνευση.

Comments: 10

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License