Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:10
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Edited: 14 May 2012 11:45 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι κακώς
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:12
Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
Edited: 13 May 2012 16:33 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι μέτρια
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 31 Mar 2012 22:09
Status: _κλειστό  | Assigned to: Κίτρινοι Κόκκινοι μέτρια Μπλε Πράσινοι  | Target completion date: 2012-ΑΠΡΙ-30 

rating: +4+x

PowerPoint ομάδων

Πρέπει να φτιαχτεί ένα PowerPoint
για κάθε ομάδα με μικρότατη περίληψη της εργασίας
κάθε ομάδας συνολικά που θα περιλαμβάνει τις ατομικές εργασίες,
και με πάρα πολλές φωτογραφίες.
Δείγμα, το οποίο θα επεξεργαστείτε,
προστέθηκε στο Files στη σελίδα κάθε ομάδας, με όνομα αυτό της ομάδας.
Το παίρνετε στο pc σας, το τροποποιείτε όπως θέλετε,
και το ανεβάζετε στη ΣΕΛΙΔΑ της ΟΜΑΔΑΣ σας,
με ονομασία ΤΕΛΙΚΟ-όνομα ομάδας.
Αυτό θα είναι και το τελικό προϊόν παρουσίασης
στο αμφιθέατρο όταν αυτό θα γίνει.
Το υπάρχον βίντεο εδώ σε κάθε ομάδα,
είναι δείγμα από τον πάροχο που θα φιλοξενεί
και τα τελικά δικά σας στη δική σας σελίδα.

Comments: 3

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License