Ατομική και ομαδική εργασία μαθητών
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:11
Σύνθεση παρουσιάσεων ομάδων
Edited: 13 May 2012 16:33 by: billpits
Comments: 3
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι μέτρια
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:13
Έκθεση φωτογραφίας - κολάζ - κατασκευή
Edited: 14 May 2012 11:46 by: billpits
Comments: 3
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι καλά
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 10 Apr 2012 22:01
Status: _κλειστό  | Assigned to: Κίτρινοι Κόκκινοι μέτρια Μπλε Πράσινοι  | Target completion date: 2012-ΑΠΡΙ-30 

rating: +3+x

Η τελική εργασία κάθε μέλους οποιασδήποτε ομάδας,
πρέπει να παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή (usb stick)
και σε έντυπη μορφή (εκτύπωση Word), μέχρι 30/4/2012,
μαζύ με το προσωπικό ημερολόγιο μέσα στον ατομικό φάκελο του μαθητή,
ο οποίος θα περιέχει και όποιο άλλο υλικό κρίνεται από εσάς σαν απαραίτητο,
για να αξιολογηθεί η προσωπική συμμετοχή από τους υπεύθυνους καθηγητές σας.
Επίσης στο ίδιο διάστημα, η κάθε ομάδα υποβάλλει και τον ομαδικό φάκελο
που περιλαμβάνει την γραπτή "Έκθεση" της Ε.Ε.
που προσεγγίζει όλες τις διαστάσεις του θέματος
μαζύ με τα παραστατικά (ερωτηματολόγια, πίνακες),
το τέχνημα (ιστότοπος, συσκευή) και
τα συμπηρωματικά στοιχεία (βίντεο, φωτογραφίες) κ.ά.
για την ομαδική αξιολόγηση.
Τέλος, υποχρέωση των ομάδων είναι και η τελική παρουσίαση
σε ειδική ημερίδα της περίληψης της κάθε ομάδας
με τρόπο που αυτή αποφασίζει (ppt ή ότι άλλο),
γεγονός που επίσης αξιολογείται.
Στην κεντρική σελίδα του http://machines-history.wikidot.com/
στα Files, περιλαμβάνονται :

  • α. οδηγίες για την συμπλήρωση της ατομικής σας εργασίας,
    • Η Οργάνωση της Εργασίας.doc
  • β. υποδείγματα ημερολογίων (δεκτό και προσωπικό τετράδιο-ημερολόγιο)
    • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Ατομικό-Ομαδικό.ppt
  • γ. υποχρεώσεις μελών και ομάδων στο τμήμα ενδιαφέροντος
    • Δεύτερο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων.doc

Συμβουλευτείτε τα, προτού ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας.
Υποσημείωση :
Η συγκεκριμένη ημερομηνία 30/4 είναι κρίσιμη και αδιαπραγμάτευτη,
για την έγκαιρη αξιολόγηση των εργασιών σας μέχρι την 15-5-2012

Comments: 0

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License