Ιστορία-Πολιτισμός
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:3
Νέες μηχανές-Ρύπανση
Edited: 17 Apr 2012 00:46 by: billpits
Comments: 5
Tags: Κίτρινοι μέτρια
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:5
Βιομηχανική Επανάσταση-Εφευρέτες
Edited: 17 Apr 2012 12:23 by: billpits
Comments: 5
Tags: Κόκκινοι ανεκτά
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 17 Mar 2012 15:50
Status: _κλειστό  | Assigned to: καλά Πράσινοι  | Target completion date: 2012-ΑΠΡΙ-02 

rating: +2+x

Γράφετε στις σελίδες σας άρθρα για τους παρακάτω εφευρέτες (λίγα βιογραφικά στοιχεία)
και τις σημαντικότερες εφευρέσεις τους, αφού πρώτα συμβουλευτείτε όσα στοιχεία υπάρχουν ήδη
στην σελίδα Περί » Αρχείο » - Αρχείο άρθρων (Εφευρέτες………..)
1. Αρχιμήδης
2. Ήρων ο Αλεξανδρεύς
3. Γκούτεμπεργκ Ιωάννης (Γουτεμβέργιος)
4. Μπράϊγ Λουδοβίκος
5. Τόμας Έντισον
6. Λυμιέρ Λουί Ζαν και Ογκύστ Μαρί Λουί Νικολά

Comments: 11

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License