Κατάρτιση Ερωτηματολογίου
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:6
Εφευρέσεις-εφευρέτες
Edited: 17 Apr 2012 16:24 by: billpits
Comments: 14
Tags: Μπλε καλά
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:8
Προσθήκη εικόνων
Edited: 13 May 2012 16:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 22 Mar 2012 18:50
Status: _κλειστό  | Assigned to: καλά Κίτρινοι  | Target completion date: 2012-ΜΑΡΤ-26 

rating: +2+x

Το ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στη σελίδα Κίτρινοι
χρειάζεται συζήτηση από την ομάδα σας,
τροποποιήσεις, συμπλήρωση και οριστικοποίηση,
ώστε την Δευτέρα 26-3-2012 να φωτοτυπηθεί,
για να πραγματοποιηθεί στο Σχολείο
μέσα στις 2 επόμενες εβδομάδες (προ εορτών),
οπότε θα γίνει (εορτές) κι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του.

Comments: 1

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License