Προσθήκη εικόνων
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:7
Κατάρτιση Ερωτηματολογίου
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 1
Tags: Κίτρινοι καλά
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:9
Επεξεργασία Ερωτηματολογίου
Edited: 13 May 2012 16:19 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι μέτρια
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 26 Mar 2012 00:39
Status: _κλειστό  | Assigned to: ανεκτά Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι  | Target completion date: 2012-ΑΠΡΙ-16 

rating: +3+x

Όσοι έχουν εικόνες στην εργασία στη σελίδα τους,
πρέπει να τις προσαρμόσουν κατάλληλα,
έτσι ώστε να φαίνονται από όποιον διαβάζει τη σελίδα.
Για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε
το post : "Δημοσίευση" εικόνας
και κατόπιν χωρίς να σβύσετε το link που έχετε
σε κάποια γραμμή στη σελίδα σας,
να εφαρμόσετε όσα διαβάσατε στο παραπάνω άρθρο (1η περίπτωση).
Ο κώδικας γι' αυτήν την περίπτωση είναι (edit για να τον δείτε) :

Αφού εκτελέσετε τις οδηγίες και μείνετε ικανοποιημένοι
από το τελικό αποτέλεσμα των δοκιμών που θα κάνετε,
μόνο και μόνο τότε μπορείτε (αφού πρώτα πατήσετε το save)
να σβύσετε το link της φωτογραφίας που κρατήσατε
σε κάποια γραμμή στη σελίδα σας.

Comments: 0

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License