Επεξεργασία Ερωτηματολογίου
nav_first.pngFirst: issue:1
Γνωριμία - Θέμα:1
Edited: 13 Apr 2012 13:34 by: billpits
Comments: 10
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
nav_prev.pngPrevious: issue:8
Προσθήκη εικόνων
Edited: 13 May 2012 16:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι ανεκτά
Last: issue:14
Βελτίωση ιστότοπου
Edited: 14 May 2012 12:39 by: billpits
Comments: 0
Tags: εθελοντές
nav_last.png
Next: issue:10
Συμπλήρωση εφευρέσεων με εικόνες
Edited: 14 May 2012 11:45 by: billpits
Comments: 0
Tags: Κίτρινοι Κόκκινοι Μπλε Πράσινοι κακώς
nav_next.png

billpitsbillpits raised this issue on 28 Mar 2012 20:26
Status: _κλειστό  | Assigned to: Κίτρινοι Κόκκινοι μέτρια  | Target completion date: 2012-ΑΠΡΙ-23 

rating: +4+x

Την τελευταία εβδομάδα προ των εορτών,
πρέπει να γίνει το ερωτηματολόγιο στο σχολείο,
έτσι ώστε μέσα στις γιορτές να γίνει η επεξεργασία του,
από το άτομο της ομάδας στο οποίο θα ανατεθεί.
Το επεξεργασμένο ερωτηματολόγιο πρέπει να αποσταλεί
στους υπεύθυνους καθηγητές για έλεγχο, παρατηρήσεις
και υποδείξεις για πιθανή ανάγκη διορθώσεων,
πριν το τέλος της 2ης εβδομάδας του Πάσχα.
Με την επάνοδο, αμέσως μετά τις γιορτές, πρέπει να προγραμματιστεί
και να πραγματοποιηθεί η ανάρτισή του στην ομαδική σελίδα.

Comments: 0

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License